Cawaale Stadium

Cawaale Stadium in Galkaacyo.

Cawaale Stadium

leisure
stadium