Gotland

Gotland in Gotlands län. In the area there are, inter alia, 117 bus stops, 61 restaurants, 22 cafes and 16 supermarkets.

Gotland

Restaurant
Maltfabriken, Crêperie & logi, 50 kvadrat, Munkkällaren, g:a masters, Celine, Village Tandoori, Thai Thai, Apisaras thaimat, Sushi Bar, Fransan, Våffelmagasinet, Ljugarns Strandcafé & Restaurang, Pighuset Tapas & Cava, Lille prinsen, Hamnkrogen Herrvik, Kutens bensin, Carlssons, Jessens Saluhall & Bar, Torgkrogen, Åminne, Stora Ego, Restaurang China, Italienaren, Packhuskällaren, joda bar & kök, Monroe's, Florence, Amarillo Mat, Bolaget, Hwitstjärna, Chili, Visby Gustavsberg, Kvänni's Mat & Pizza, Bunge Krog, Fårösunds Fästning, Kalkladan, Lickershamnskrogen, Ett litet Crêperie, Krakas, Sunes elefant, Bad Wolf, Black Sheep Arms, Bakfickan, Propellern, Bistra haren, Lilla Elefanten, Gute bar, Visbyorient, Meza, Isola Bella, Wallers, Vedugnen, Gothems Cantina y Casitas, Katthammarsviks rökeri, Smakrike Krog, Magazinet, Pizzaboden, Nissevikens restaurang, Karlsörestaurangen
University
Gotlands Studentkår Rindi, Uppsala universitet
Pub
Burmeister, O'Learys, Gutekällaren, Effes
Bus stop
Östercentrum, Willys/Posten, Gåshagen, Skallbjörks, Eskelhem fd affär, Warfsholm, Bingebyplan, Konstskolan, Korpen, Lummelundsväg/Broväg, Bogen 2, Stäven, Söderhemsgatan, Langs väg, Länsstyrelsen, Signalgatan övre, Tallundsgatan, Kungsladugården, Tofta södra, Skräddargatan, Klintehamn N Kustvägen, Visby busstation, Bjers allé, Kovik, Strandvägen, Kronholmen, Vavle, Västergarn, Stora Homa, Martille, Kroks, Rosenbys, Lixarve, Kneippbygatan, Lasarettet, Privab, Arla, Industrigatan, Tjelvarvägen, Endreväg 1, Bogen 1, Hästnäsvägen, Muramaris, ÖB, Jungmansgatan, Vindelbosgatan, Vårdcentralen Visborg, ICA Maxi, Samhall, Lönnvägen, Buntmakargatan, Trädgårdsgatan 1, Bokbindargatan, Åkericentralen, Styrmansgatan, Halsjärnsgatan, Gutevägen, Andrégatan, Bilcity, Inre hamnen, Fd Flextronix, Norra Kyrkogården, Bro, Fårö kyrka, Region Gotland, Stenkumla kyrka, Zion, Apellen, ICA Wisborg, Wisborgskyrkan, Stenkumla affär, Stora Homa vägskäl, Gråbo centrum, Myrstigen, Martallsgatan, Endreväg 2, Blåeldsvägen, Strandgärdet, Korgmakargatan, Trädgårdsgatan 2, Pilhagsvägen, Lännaplan, Birkagatan, Volontärgatan, Terra Novavägen, Lännavägen, Atlasgatan, Röda Korset/Komvux, Byskogsvägen, Farmek, Sanda fd affär, Eskelhems bygdegård, Klintehamn Konsum, Klintehamns hamn, Björkhaga, Bjers, Tofta Knallen, Tofta bad, Solbacken, Vårdcentralen, Horisontvägen
Clothing
Indiska, Ebbes, JC Jeans Company, Team Sportia, KappAhl, Happy Hippie, Skokanonen
Bakery
Brödboden, Folkeryds Konditori & Restaurang, Sylvis Döttrar, Tofta Stenugnsbageri
Opticians
Synsam, Specsavers
Religion
Bäls kyrka, Dalhems kyrka, Viklau Kyrka, Akebäcks kyrka, Endre kyrka, Ganthems kyrka, Källunge kyrka, Västergarn kyrka, Hejde kyrka, Eskelhems kyrka, Tofta kyrka, Halls kyrka, Hejnums kyrka, Gothem kyrka, Anga kyrka, Lummelunda kyrka, Lokrume kyrka, Burs kyrka, Stånga kyrka, Klinte kyrka, Alskogs kyrka, Gerums kyrka, Eke kyrka, Näs kyrka, Alva kyrka, Silte kyrka, Rute kyrka, Bunge kyrka, Hörsne kyrka, Vallstena kyrka, Fole kyrka, Fleringe kyrka, Othems kyrka, Tingstäde kyrka, Hellvi kyrka, Stenkyrka kyrka, Valls kyrka, Barlingbo kyrka, Boge kyrka, När kyrka, Lau kyrka, Ardre kyrka, Etelhem kyrka, Ala kyrka, Östergarn kyrka, Vänge kyrka, Garda kyrka, Gammelgarns kyrka, Kräklingbo kyrka, Norrlanda kyrka, Sjonhem Kyrka, Buttle kyrka, Lye kyrka, Sproge kyrka, Fide kyrka, Fardhems kyrka, Eksta kyrka, Linde kyrka, Atlingbo kyrka, Björke kyrka, Levide kyrka, Mästerby kyrka, Hogrän kyrka, Väte kyrka, Guldrupe kyrka, Rone kyrka, Fröjels kyrka, Lojsta kyrka, Hemse kyrka, Grötlingbo kyrka
Gas station
Preem, Tankvärt, Ingo, Shell, Circle K, Stånga-macken, Tanka-Visby, Shell Aero, Tankvärt Hemse
public_bath
Kallbadhuset
Place
Mästerby, Endre, Kappelshamn, Kräklingbo, Gothem, Rågåkra, Stenkyrka, Herrvik, Rute, Bläse, Lye, Alskog, Ardre, Ronehamn, Eksta, Alva, Garda, Öja, Nors, Hau, Halls Fiskeläge, Valleviken, Kyllaj, Ekeby, Klinte och Follingbo södra, Follingbo, Väte, Ygne, Vall, Ganthem, Hörsne, Dalhem, Tofta, Katthammarsvik, Björke, Barlingbo, Källunge, Vallstena, Hogrän, Rone, Hamra, Närs, Hall, Fleringe, Hide, Lummelunda, Ihre, Hangvar, Martebo, Lokrume, Bunge, Ar, Hellvi, Lummelunds Bruk, Othem, Klinte och Follingbo norra, Bara, Länna, Bäl, Hejdeby, Lau, Halla, Ala, Östergarn, Buttle, Vänge, Gammelgarn, Norrlanda, Sjonhem, När, Hablingbo, Sanda, Fidenäs, Sundre, Linde, Atlingbo, Eskelhem, Viklau, Hejde, Silte, Nisseviken, Vamlingbo, Fardhem, Lojsta, Sproge, Fide, Grötlingbo
isolated_dwelling
Furulund, Österby, Tipps, Storms, Krusmyntagården, Tule, Burs, Herte, Alsarve, Fridhem, Anderse, Bjärges, Sunnkyrke, Kauparve, Källstäde, Stale, Häffride, Galls, Liffor, Hallsarve, Ammunde, Bondarve, Rovalds, Pilgårds, Allmunds, Matisse, Ase, Hägulds, Halvands, Hemmor, Guffride, Bofride, Stenstugu, Tälleby, Husarve, Botvide, Tuten, Bolarve, Utalskog, Anningåkre, Smiss, Lassor, Botvalde, Liffride, Hallbjäns, Sigdes, Hägdarve, Mickelgårds, Hallbjärs, Maldes, Tahagen, Ljugännes, Bote, Bomunds i Hammaren, Häggdarve, Lilla Västergårde, Gisle, Ockes, Torstädar brya, Odvalds, Bredkvie, Stora Sjiglajvs, Fride, Vakten, Skåls, Lilla Siglajvs, Fideholm, Lingsarve, Uddvide, Hallinge, Flunting, Domerarve, Djupvike, Hallgårds, Hauglunden, Sysne, Salthamn, Kullingbos, Akeslunda, Langhammars, Stadar, Sudergarda, Dämba, Broa, Ajnens, Hammars, Romdals, Hässle, Lickedarve, Djaupdalshage, Verkegards, Strå, Skymnings, Marpes, Norra gattet, Stora Valle, Alvans, Bräntings, Alby, Talings, Sofieberg, Skokhem, Lilla Valle, Petersgården, Fardume, Bunn, Hultungs, Ale, Bungenäs, Utbunge, Sofiero, Lauter, Bondans, Kälduriv, Friggars, Nystugu, Lauterhorn, Broskogs, Båta, Gamle Hamn, Stora Gasmora, Stora Hoburga, Simunds, Suderhagen, Lilla Gasmora, Vinor, Svens, Lilla Hoburga, Lansa, Mölnor, Killamorhagen, Ulsbod, Vergegards, Ava, Malms, Kyrkebols, Norrgårde, Hemmungs, Sajgs, Vivlings, Furillens gård, Mårten Tips, Sudergårde, Strandridaregården, Hemhagstorpet, Siglajvs, Hermanstorp, Grindtorpet, Tallings, Sigfride, Råsstomt, Gerungs, Midbacken, Hägur, Broungs, Bunge Annex, Änge, Fd. FRA Holmudden, Ekeviken, Austers, Holm, Fifang, Skär, Vessa Pers, Butleks, Stelor, Snäckan, Slättflishage, Övide, Buters, Alvne, Liffedarve, Valde, Valdarve, Simonarve, Sigvards, Sojvide, Larsarve, Kvarne, Tomsarve, Barbos, Lilla Kallings, Kippshagen, Resarve, Simunde, Skoghem, Glammunds, Bäcks, Hallfrede, Nygårds, Kline, Spittings, Flyktigs torp, Kallings, Stora Kallings, Folkedarve, Fogmans torp, Gerete, Jakobsberg, Dede, Bjärgstorp, Lauritse, Bibos, Lilla Tune, Kvie, Folkes, Ammor, Bertels, Lilla Home, Lilla Mellings, Stora Home, Källgårds, Kviungs, Frändarve, Gardrungs, Tingstomt, Änges, Norrbys, Idaro, Digeråkre, Brohagen, Lillåkre, Siggur, Poggen, Sande, Suderbys, Hallvards, Hallbros, Lunds, Bars, Forse, Gnisvärd, Guteby, Sallmunds, Bjärs, Smågårde, Ansarve, Myrände, Stora Vikare, Sigsarve, Stora Mafrids, Bjästavs, Boleks, Rangstäde, Ringome, Knäppstorps, Fridtorp, Buske, Bosarve, Hommunds, Snauvalds, Vidunge, Uggårds, Säggeby, Ardags, Nedbjärs, Anninge, Mattsarve, Boters, Medebys, Sankta Katarinas gillehus, Likmide, Aumunds, Lövsta, Prästgården, Busarve, Levide, Forsmanstorp, Linhatte, Roleks, Vallbys, Bottänge, Karby, Kambshagtorp, Hallfose, Hällhage, Björkhage, Timans, Möllegårds, Slitegårds, Nybjärs, Dune, Kumble, Godrings, Granskogs, Dungårde, Näsungs, Öjars, Endre Kvarn, Lilla Fjälls, Stora Fjälls, Nytorp, Hägelsarve, Lindarve, Nyhulte, Stora Endregården, Stora Hulte, Hulte, Unghanse, Gästs torp, Fättings, Licksarve, Dyple, Snäckarve, Grens Torp, Östergårde, Stendala, Axelsro, Dammtorpet, Mickels, Hagalund, Fågelsången, Ingvards, Sion, Tjängdarve, Kue, Gottskalks, Kalkungshagen, Goskullen, Traume, Gurpe, Foler, Rågåkre, Kräklings, Skåne, Lilla Hammars, Gandarve, Gurfiles, Kaupungs, Fakle, Skags, Tältskog, Glose, Kyrkjuves, Petsarve, Ollajvs, Botvatte, Trosings, Gutenviks, Katthamra gård, Klinten, Haugstains, Hälsingör, Gyle, Line, Dibjärs, Anderbåtels, Binge, Räkarve, Stenstugårds, Bunne, Båtels, Burge, Stora Sojvide, Hällinge, Rantarve, Ösarve, Gute, Gane, Kisslings, Ausarve, Stora Sojdeby, Lilla Ryftes, Hajdes, Brutåker, Stora Råby, Lillfole, Bälgåker, Nyhem, Ajmunds, Hallegårde, Stora Väller, Diskarve, Bottängen, Lilla Väller, Nyholm, Tjelderholm, Tynnhagen, Stora Gajrvide, Svalings, Sandkullen, Tjelder, Gännor, Sandar, Hinser, Vaters, Kyrkebinge, Sjömansro, Fredvalds, Hangre, Kläppar, Tjautet, Botvaldevik, Livmantorp, Stave, Henriksdal, Enbjänne, Tjauthagen, Sandänden, Myre, Haga, Stora Röstäde, Lilla Hulte, Endrebacken, Gardese, Bringes, Ekeskogs, Mangsarve, Aurungs, Krasen, Butrajvs, Liste, Alvena, Hägvalds, Auren, Smide, Stora Gudings, Frigges, Allkvie, Frimodigs torp, Grinds, Grönhaug, Rå, Askänge, Västerbjärs, Kattarve, Båtare, Kyrkebjärs, Annedal, Häglajvs, Backars backe, Nybingels, Bäntebingels, Torpet, Magnuse, Uppgarde, Spännarve, Rodarve, Bander, Anglarve, Gullarve, Hälltorp, Vivungs, Buttlegårde, Jakobslund, Sigvalde, Bjärby, Uglause, Rojaker, Hardings, Kysings, Stora Enbjänne, Gervalds, Örter, Gerum, Skälsänge, Överburge, Spendarve, Stora Almungs, Stora Kruse, Havor, Norrkvie, Göstavs, Bottarve, Nymans, Svarvare, Sicklings, Vallhage, Lilla Varbos, Stora Varbos, Varvsholm, Kusarve, Valle, Klintebys, Vives, Ganne, Stenhuse, Runne, Lekarve, Kallarve, Kälder, Storlunden, Haltarve, Gajthagen, Långgutes, Myrhagen, Stenbjärs, Tippsarve, Grens, Skinnarve, Alstäde, Stora Solbjärge, Bocksarve, Lajves, Dals, Ajsarve, Alskute, Bockes, Sälle, Lillegårds, Rondarve, Stora Mellings, Urgude, Lilla Norrgårde, Lillhagen, Bopparve, Lädarve, Villunde, Hajstäde, Stora Burge, Petes, Simens, Saghagen, Sindarve, Salands, Sandarve, Rangsarve, Autsarve, Kodings, Mullvads, Trogenstorpet, Stora Ringome, Bruten, Kärne, Häffinds, Hummelbos, Lilla Gläves, Lingvide, Sandåkra, Västerlaus, Salmans, Vidrings, Tällungs, Davide, Malmgård, Roes, Lindegårds, Findarve, Ålarve, Frigsarve, Uggårde, Halor, Smissarve, Gambrotorn, Gudings tomt, Härvide, Klockargården, Lillegårdstomt, Bölske, Hemöstris, Gudings, Viklunde, Brunns, Botes, Hageby, Tänglings, Rotarve, Trekanten, Hägvide, Mannegårde, Sigulds, Eriks, Lugnet, Bogs, Lilla Burge, Lukase, Fättingstol, Rannarve, Stora Hallvards, Hallvide, Stenbro, Snausarve, Rikvide, Drakstenen, Botvards, Stjups, Lilla Domearve, Kyrkeby, Klemette, Lilla Vasstäde, Stora Vasstäde, Lilla Solbjärge, Snippsnyte, Nickarve, Kvinnegårde, Sigers, Stora Hajslunds, Lilla Hajslunds, Kulle, Dans, Kullands, Brobod, Väntinge, Kullgårds backe, Skogetorpet, Nederburge, Gimbrings, Stora Sutarve, Livsungs, Haralds, Stora Rosarve, Linge gamla tomt, Västergårde, Digrans, Skoge, Tore, Lillängen, Sippmane, Klasens, Hoburg, Majstregården, Augstens, Rembs, Kastelle, Sigrajvs, Hägvier, Bilds, Långmyre, Stenhällen, Austre, Mårtens, Botarve, Sibbenarve, Bobbenarve, Strands, Martarve, Suderkvie, Kattlunds, Lasses, Lilla Simunde, Skogs, Ojmundsbod, Hulehällar, Botrajvs, Rumsbod, Krampbro, Stentollby, Helgetvär, Lilla Råby, Lilla Hästnäs, Jägarhyddan, Lilla Bläsnungs, Skäggs, Lilla Åby, Tuer, Skogsholm, Lilla Sojdeby, Knappstorp, Sojdungs, Vatlings, Rings, Lilla Mörby, Norderäng, Riddare, Grausne, Stora Haltarve, Lilla Haltarve, Mallgårds, Själsö, Stora Hästnäs, Katrinelund, Lullyhill, Hammarbo, Nybo, Svajvde, Kolenskvarn, Langs hage, Hagbylund, Tors, Björkome, Gällungs, Ekes, Västerhagen, Smidtomten, Nyplings, Hedelund, Olofstorp, Stora Klintegårde, Brunnskog, Väskinde, Fredrikslund, Lilla Mickelgårds, Kaungs, Vis, Stora Bläsnungs, Knutstorp, Ringvide, Brissund, Lilla Endregården, Hajdungs, Stora Vede, Svenskens, Hällbacken, Nykrok, Barläst, Skärsudden, Klints, Ytings, Othemars, Sanden, Spillings, Stora Åby, Duss, Kilhagen, Stjärnby, Dacker, Bro ojkar, Västninge, Sudervange, Sojdeslundar, Skälstäde, Uppegårds, Norrstad, Västös, Gostäde, Mölner, Grodde, Takstains, Annasnöje, Kännungs, Utoje, Fleringe Annex, Lundarhage, Norder-Ire, Lilla Ire, Stengrinde, Nybro, Furbjärs, Stora Kyrkebys, Rosarve, Austris, Lugnets, Kajsarve, Graute, Gullauser, Bruthagstorpet, Burg, Sorby, Stora Myre, Niome, Kinner, Pajse, Martebo utgård, Lundbjärs, Lilla Myre, Stenby, Stora Hammars, Tomase, Krogen, Stora Källstäde, Skuttlings, Slängs, Stora Vikers, Lilla Källstäde, Domarlunden, Pavals, Väskinds, Nygranne, Skomakre, Myråker, Nyhamn, Etebols, Kambs, Aner, Mojner, Fågellunden, Sles, Västers, Västris, Gartarve, Trägårds, Elingsfors, Lilla Östryftes, Myrvälder, Elings, Stora Bjärs, Lilla Banne, Staplebacke, Lilla Vikers, Vaste Kvarn, Angelbos, Kullshage, Norrvange, Snäckers, Olarve, Kyrkebys, Tängelgårde, Storungs, Tajnungs, Flenvike, Mos, Enhagen, Björkeskogs, Ekstorp, Tune, Blindhagen, Ekebys, Lillhage, Austergårds, Russhage, Stora Rums, Hälge, Tungården, Otemars, Lilla Vägume, Gisslause, Glästäde, Kviende, Halvägseken, Langhammarshammaren, Kube, Utskogen, Myrse, Lilla Bjärs, Stora Banne, Skogslund, Stucks, Morastycket, Kalbjärga, Skogsbo, Bryor, Nergardar, Barshage, Risungs, Lergrav, Puttersjaus, Västrume, Hångers, Risungstomt, Ödehoburga, Kärret, Stainhagen, Djupvik, Märsfallet, Burgdal, Botorp, Grönbjärs, Västerbys, Längers, Hauen, Värne, Krokungs, Lilla Takstains, Ajkängen, Högan, Rangvide, Stora Ire, Kajlungs, Stora Vägume, Ducker, Änghult, Audungs, Biskops, Kassle, Tibbles, Nymånetorp, Malma, Tystebols, Vale, Licknatte, Ungesmiss, Gräne, Kanalen, Snaldarve, Hajmhagen, Skarpek, Tjauls, Åhagen, Ringvida, Käldurivshagen, Vinngardsalvaret, Skogsäng, Tjockhagen, File, Tomta, Harstäde, Kuse, Barshagen, Botmunds, Värsände, Östergårde gamla tomt, Granebo, Svanhultstorpet, Beckatorp, Källtorp, Djupkviar, Visborgs kungsladugård, Majsaren, Hagvards, Rodendal, Krämpeskog, Östramalm, Kaupmanstorp, Bryungs, Själsöholm, Halner, Knuts, Dalaskog, Marielund, Roklunds, Kilen, Bollhage, Brandhagen, Ojkare, Sylfaste, Björkebos, Massarve, Karlsro, Skolhagen, Kulstäde, Akebäck, Hästhagen, Hermansdal, Möllbjärs, Hejdeby Annex, Lilla Vede, Burgen, Lere, Mariero, Stora Ryftes, Ekmans torp, Annelund, Hage, Kvarnbacken, Burgar, Jusarve, Viby, Fjärdinge, Myrmanstorp, Lilla Klintegårde, Stora Norrgårde, Idholmen, Laxare, Lauks, Lokrume utgård, Billbergshagen, Butter, Gothemhammar, Hangrebod, Suders, Lilla Gudings, Norrgarde, Lilla Kyrkebys, Uppuse, Slumre, Rotes, Stora Östryftes, Bölungs, Malmunde, Tummungs, Vike, Lilla Gajrvide, Tjälder, Stormarker, Stora Mörby, Björnungs, Lokrume Annex, Ytlings, Skäggstäde, Lilla Tollby, Tibble, Lilla Hellvis, St. Mörby, Grinder, Unsarve, Hässelby, Röstäde, Myrberga, Botels, Gannor, Lau Annex, Fie, Lau Gård, Halsgårde, Vitvär, Grynge, Sjaustru, Bringsarve, Västerby, Rudvier, Åkre, Norrgårds, Gajthäll, Lilla Velinge, Ljungby, Stora Velinge, Graunen, Kuppen, Vassmunds, Grogarns, Östersol, Ängmans, Bergängen, Stora Hamre, Bengts, Fjäle, Bendes, Båticke, Baju, Munkbacken, Angelbjärs, Nicksarve, Nyhagetorp, Tjängvide, Ängsarve, Frindarve, Bönde, Goks, Petarve, Sutarve, Kulde, Gumbalde, Juves, Stavgard, Bandlunde, Gläves, Kålmans, Gajbjänne, Tomtbod, Apse, Vanges, Stora Gläves, Tiricker, Hamngården, Kapellet, Andarve, Bomunds i Burgen, Öndarve, Folke, Hugrajvs, Filippuse, Briten, Rommunds, Skogby, Sysneudd, Falhammars, Strandridaregårdens gamla tomt, Tält, Svartdal, Robbenarve, Berga, Tomte, Kvie tomt, Allmunde, Ungbotels, Gullgårde, Lukse, Österlings, Lillrone, Tings, Kärrmans, Hajdeby, Trosingsgärdet, Vidfälle, Folers gamla tomt, Hardoj, Histilles, Lambskvie, Träske, Hagrummet, Uppgardar, Lilla Bringes, Broe, Krakfot, Korsgata, Stora Bringes, Lajvstäde, Jakobstjäll, Altajme, Hägsarve, Snapsen, Lillänge, Vinkels, Grervide, Dalbo, Hallbjänne, Graunänge, Hallute, Djaupdy, Nabben, Hammarnäs, Nyan, Gangvide, Bormunds i Hammaren, Bare, Mannegårds, Härfars, Lyrungs, Galtungs, Nickstjups, Trångstrand, Alvare, Ottes, Vännes, Snåltorp, Kronholmens Gård, Rovaldstomt, Krokstäde, Grumpe, Hakuse, Rindarve, Kyrklasse, Björksarve, Karlstorp, Uppenby, Lilla Björke, Rundarve, Tynne, Bomarve, Smidesgårde, Harkvie, Butajde, Rovide, Bingsarve, Maldesänge, Skogstorp, Sandäskes, Bonsarve, Gästäde, Karls, Lilla Sallmunds, Pilungs, Västringe, Hagebys, Flors, Malmen, Bjärbyholm, Hagadal, Bottarhage, Valve, Tofta Södra, Högbro, Krasse, Hässlar, Isums, Alands, Prostarve, Byssegårds, Lunde, Allvide, Lilla Enbjänne, Björkänge, Rangvalds, Strandkyrkan, Massänge, Stengårde, Hultstorp, Getor, Kullunde, Hallbenarve, Jakobs, Anlundar, Kyrker, Nore, Lilla Snögrinde, Tyrvalds, Gärdarve, Kaupe, Pejnarve, L. Hajdes, St. Hajdes, Loggarve, Robsarve, Butvier, Antonstorp, Alvegårde, Svalstäde, Rofinds, Mjölhatte, Stora Domearve, Simes, Huglajvs, By, Robbjäns, Olsvenne, Lingstomten, Drakarve, Västlands, Klasbod, Näs Annex, Valar, Ängvards, Käbbe, Kruse, Lilla Hallvards, Kvarnåkershamn, Södersbacken, Hassle, Kvicksalänge, Tass, Kalvhagen, Munsarve, Lilla Mafrids, Boterarve, Sjöviken, Botvidaker, Löves, Krämplause, Stora Tune, Kakhuse, Siltbergstorp, Piparebacke, Skradarve, Isome, Hajdgårde, Ajvide, Lingvallstorp, Duckarve, Brogards, Ronnarve, Gardsby, Asarve, Arges, Jaksarve, Ogges, Lindvide, Vinarve, Likmunds, Ajmunde, Mickelbys, Gardarve, Svarthagen, Djauvik, Mulde, Brostycket, Äskes, Gunilde, Västerväte, Sandgårde, Tunstorpet, Bäckstäde, Sigdarve, Valbysänge, Turkiet, Valbybodar, Holmen, Hallen, Lindaren, Puser, Lojsta Hall, Myrungs, Fridstorp, Mariedal, Raudhammaren, Kylver, Stjärnarve, Snärpan, Siger, Grymlings, Amlings, Skote, Graunvik, Lilla Kruse, Stumle, Lilla Ringome, Halldings, Ocksarve, Prästgård, Ekegården, Snevide, Sigters, Soltorp, Libbenarve, Solstäder, Hemdarve, Ajpe, Snoder, Dinse, Burgegårde, Alströms torp, Fintser, Hagsarve, Mällstäde, Snausvalds, Hallbåter, Backänget, Lilla Almungs, Näktergalslunden, Lilla Rosarve, Stora Havor, Bols, Gässlan, Simundetomt, Ranarve, Barkarve, Slejtäng, Ojmunds, Högården, Lilla Sindarve, Stora Sindarve, Tuvlandet, Skogetomt, Sandkvie, Stora Västergårde, Olovs, Kroklund, Björklunda, Barshaldar, Flisar, Majstre, Överöstris, Djaupkrok, Antarve, Nisse, Stymnes, Alvegårds, Stockvike, Faludden, Sibbjärns, Agustens, Gans, Stora Siglajvs, Amfunds, Ogges tomt, Vändburg, Lajkungsrum, Bertelsmässe, Sallmunde, Lundar, Söderbergs båtmanstorp, Enebo, Bälshage, Slesbod, Lagerlingen, Härdarve, Viges, Skoghagen, Sandes
Village
Roma kyrkby, Slite, Stånga, Ljugarn, Burgsvik, Västerhejde, Vibble, Klinte, Stenkumla, Träkumla, Havdhem, Norra Visby, Lärbro, Fårösund, Tingstäde, Hemse, Klintehamn
abandoned_station
Roma, Etelhem
District
Östra Vi, Pilhagen, Visborgsstaden, Djuplunda, Visborg, Terra Nova, Hällarna, Lyckåker, Värnhem, Bingeby, Gråbo
Supermarket
Vi Bingebyhallen, Tempo, ICA Nära Malmahallen, ICA Supermarket Hemse, Konsum Hemse, ÖoB, Ronehamns livs, ICA Atterdags, Stora Coop, Coop, ICA Bungehallen, Konsum, Coop Visby, ICA Bysen, ICA, ICA Nära
camp_site
Norderstrands Camping, Åminne Camping, Lickershamns Semesterby & Camping // No Tent, Ronehamns camping, Sandhamns Camping, Strandskogens Camping Sudersand Fårö, Visby Gustavsvik, Kappelshamns Camping, Sudersands Camping, Fritidsanläggning Kneippbyn, Ljugarns Camping o Semesterby, Herte camping, Sandvikens camping, Burgsviks Camping, Tofta Camping, Björkhaga By, Fidenäs Camping // No Tents
Hostel
Visby fängelse, STF Lärbro Vandrarhem, STF Bunge/Fårösund Vandrarhem, STF Vandrarhem Visby/Rävhagen, Ihre Gård, Gamla Jernvägshotellet, Fårö kursgård, Fridhem vandrarhem, Gutestugan/Stenkumla vandrarhem, hablingbo vandrarhem, Pensionat Warfsholm
Information
Gravfältet vid Bjärs, Gotländska fiskelägen, Haugklintar, Bogeklinten, Naturreservat Langhammars, Digerhuvud, Gannarve, Brucebo, Sankt Olofs kyrka, Ekstakusten, Kallgatburg, Naturreservat Torsburgen, Hablingbo kyrka, Hulte kruppar änge, Kronvalls Fiskeläge
Cafe
Aron's Kaffebar, Rute Stenugnsbageri, Lauters, Hamncafé, Espegards Konditori, Hesselby Jernvägskafé, H10 Bar & Cafe, Paradiset, Kafé Strandporten, Fiket, Kafé Två Tanter, Ihre Gård Café, Demeter Farm with Cafe, Wallins, Cafe Skafferiet, Kränku, Hedbergs bok och musikkafé, Kärlek - Cafe o Bar, Gula Huset, Bredablick, Skolhusets trädgårdscafé, Chocolateria
door
Lummelundagrottan
Theatre
Länsteatern
Station
Hesselby
Hotel
Smakrike Logi, CHW, Tott Hotell, Jernvägshotell, hotel1, Wisby hotell, Visby Hamnhotell, Djupvik Hotell & Restaurang, Hotell Villa Borgen, STF Visby Lägenhetshotell, Almedalens hotell, Hotell Stenugnen, Best Western Strand Hotel, Donners Hotel, Hotel Stelor
Locality
Närsholmen, Klyftnäs, Gamla lägerplatsen, Getsvältan, Kyrkbingegrunn, Hammarsäng, Näsudden, Krakskär, Grunnsudden, Närshamn, Kapelludden, Glasskär, Nygårdsmyr, Sandpallen, Fluntingsbod, Rambas, Gotlands Tofta, Klase fiskeläge, Djupviks fiskeläge, Skansudd
Attraction
Väderkvarn, Polhemsgården, Högklint, Bogeklintens raukar, Kaffepannan, Löså kvarn, Galgberget, Ekbackens dansbana, Smiss slott, Hoburgsgubben, Sigsarve water saw mill, Lojsta russpark, Petarve vattensåg, Lojsta slott, Sonja Åkessons park, Kronvalls Fisleläge, Kronvalls skans
Vantage point
Häftingsklint, Lillklev, Ardre luke, Rövar Liljas håla, Slottet
pastry
Sudersands Stenugnsbageri
caravan_site
Sudersand Capingplatz
Cinema
Sudersandsbiografen, Roxy, Biopalatset Borgen
Shop
Time, St1, Hemköp, ICA Torgkassen, ICA Nära Hoburgshallen
Museum
Bungemuseet, Bunge Aviation Museum, Museijärnväg, Norrlanda Fornstuga, Bläse kalkbruksmuseum, Roma Kungsgard, Tjuls station, Järnvägsmuseum, Stenmuseum
Dentist
Tandhälsan Fårösund
Electronics
Fårösunds Radio&TV, Telia
Fast Food
Bosses Dagsfärska Glass, Subway, Lärbro pizzeria, Diner Café, Södertorgs pizzeria, McDonald's Gotland, Bruna Dörren Restaurang & Pizzeria, Kustgrillen
Taxi
Hamnterminalen
Alcohol
Systembolaget Visby, Systembolaget Slite
Shoes
Ecco, Din Sko
Do-it-yourselfers
Kjell & Company
Library
Almedalsbiblioteket
halt
Munkebos, Eken
Pension, Holiday Flat
Änggårde, Krutbrännaren, Hotell Dalhem, Mallas Stenstugu, Holmhällar, Björkhaga strandby
Parking
Trullhalsar, Parkering
home
Hemtex
Pharmacy
Apoteket Kronan, Kronans Apotek, Apoteket Strandskatan, Apotek Boot, Apoteket Liljan
Bank
Swedbank Visby, Handelsbanken
Bar
Wisby Hof, Kitchen & Table Altan, Sjumastarn, Surfers, Smarike Bar
Books
Bokia, Norrbyns Bokhandel
Artwork
Solfågel, Vår Skulpturparken, Ardre bildsten VIII
Ice
Glassmagasinet
District
Brisunds fiskeläge
Beauty
Södertorgs fotvård
Yes
Idyllien Wisby, Jula, Jysk
Computer
Ahlsell Sverige AB, Databyrån
Outdoor
Intersport
Teppichladen
Willys Visby
Kiosk
Lännakiosken, Hertakiosken, Kiosk
Bicycle
Cykel & MC Hallen
Bad Weather Shelter
ICA Visborg
town
Visby
No
OKQ8
bureau_de_change
Forex
Farm
Grausne Gårdsförsäljning
Car repair
Mekonomen
hardware
Fårösunds Byggvaror, Biltema, Ljugarns Handels AB
Cemetery
Engelska Kyrkogården
Rest area
Bord och bänk
Ferry port
Visby - Oskarshamn, Visby - Nynäshamn, Stora Karlsö, Lilla Karlsö
sally_port
Söderport
Jeweler
Odds Guld
city_block
Berget
Candy
Hemmakväll
car_rental
Avis Biluthyrning Visby
fabrics
Julia Hultgren
Department store
Gahm's
municipality
Gotlands kommun
Mailbox
Ljugarns postombud, Ica Nära
fishmonger
Sysne fiskbutik
chalet
Alva cottage
School
Förskolan Holken
vehicle_inspection
Besikta Stånga
garden_centre
Verdus veranda
rest_area
Käldhagen rastplats