Norrköpings kommun

Norrköpings kommun

Norrköpings kommun
Vilbergen 14
Brånnestad 12
Hageby 56
Navestad 9
Rambodal 22
Klingsberg 30
Ljura 10
Enebymo 107
Pryssgården 59
Haga 72
Himmelstalund 12
Marielund 64
Berget 42
Kneippen 53
Ektorp 14
Såpkullen 23
Lagerlunda 32
Skarphagen 53
Klockaretorpet 46
Lindö 161
Oxelbergen 35
Sylten 26
Östantill 34
Gamla staden 81
Söderstaden 37
Vrinnevi 15
Nordantill 53
Saltängen 33
Smedby 67
Risängen 29
Händelö 16
Herstadberg 9
Slottshagen 21
Butängen 50
Ingelsta 59
Jursla 66
Åby 176