Đà Nẵng

Đà Nẵng
Hòa Vang 178
Liên Chiểu 485
Sơn Trà 479
Thanh Khê 191
Ngũ Hành Sơn
Phường Hòa Quý 60
Hải Châu 333
Cẩm Lệ
Phường Hòa Phát 108