Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Phường Rạch Dừa 74
Phường 5 63
Phường 1 100
Phường 2 72
Phường Thắng Tam 77
Phường 8 74
Phường Nguyễn An Ninh 21
Phường 10 51
Phường 11 30
Phường 12 69
Xã Long Sơn 32
Phường 4 67
Phường 3 44
Phường 7 86
Phường 9 47
Phường Thắng Nhất 60
Phường Thắng Nhì 42
Thị xã Phú Mỹ
Xã Tân Hòa 7
Phường Mỹ Xuân 31
Phường Phú Mỹ 76
Phường Tân Phước 17
Xã Tóc Tiên 12
Xã Châu Pha 5
Xã Tân Hải 12
Phường Phước Hòa 7
Xã Sông Xoài 3
Phường Hắc Dịch 16
Huyện Long Điền
Xã Phước Tỉnh 9
Xã An Ngãi 15
Thị trấn Long Điền 43
Xã An Nhứt 10
Xã Phước Hưng 19
Thị trấn Long Hải 28
Xã Tam Phước 26
Côn Đảo 29
Thành phố Bà Rịa
Phường Kim Dinh 24
Xã Tân Hưng 6
Phường Phước Hiệp 48
Phường Long Hương 34
Phường Long Toàn 40
Phường Phước Nguyên 58
Phường Phước Hưng 30
Phường Long Tâm 66
Phường Phước Trung 63
Xã Long Phước 19
Xã Hòa Long 29
Huyện Châu Đức
Xã Suối Nghệ 19
Xã Nghĩa Bình 23
Xã Bình Ba 5
Xã Cù Bị 0
Xã Láng Lớn 6
Thị trấn Ngãi Giao 24
Xã Bàu Chinh 1
Xã Kim Long 13
Xã Bình Giã 1
Xã Quảng Thành 7
Xã Bình Trung 3
Xã Xà Bang 5
Xã Suối Rao 6
Xã Đá Bạc 8
Xã Sơn Bình 9
Xã Xuân Sơn 2
Huyện Đất Đỏ
Thị trấn Đất Đỏ 20
Thị trấn Phước Hải 19
Xã Long Mỹ 1
Xã Phước Hội 11
Xã Long Tân 4
Xã Láng Dài 3
Xã Lộc An 9
Xã Phước Long Thọ 3
Huyện Xuyên Mộc
Xã Phước Thuận 6
Thị trấn Phước Bửu 29
Xã Phước Tân 2
Xã Hòa Bình 7
Xã Xuyên Mộc 6
Xã Bưng Riềng 2
Xã Bông Trang 8