Lý Thường Kiệt

Lý Thường Kiệt is a street, also known as Đường tỉnh 295B in Huyện Tiên Du.

Lý Thường Kiệt

type of road
Federal highway
alt_name
Đường tỉnh 295B
Village
Nội Duệ