Na Příkopě

Na Příkopě

Straßentyp
Nebenstraße
Kneipe
Irish Pub
Restaurant
Zoo Bar
Bar
Stereo Cafe
Beyond dummy