Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου

Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου
Περιφερειακή Ενότητα Σάμου
Δήμος Δυτικής Σάμου
Δήμος Ανατολικής Σάμου
Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών 0
Δήμος Οινουσσών 0
Δήμος Χίου 0
Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου
Δήμος Λήμνου
Δήμος Αγίου Ευστρατίου 0
Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας
Δήμος Ικαρίας 0
Δήμος Φούρνων Κορσεών 0
Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου
Δήμος Μυτιλήνης
Δήμος Δυτικής Λέσβου