Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας
Δήμος Αλμυρού 159
Δήμος Βόλου 1635
Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου 60
Δήμος Νοτίου Πηλίου
Δημοτική Ενότητα Τρικερίου
Δήμος Ρήγα Φερραίου 62