Δήμος Γόρτυνας

Δήμος Γόρτυνας
Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας
Κοινότητα Γκαγκαλών 0
Κοινότητα Αγίων Δέκα 0
Κοινότητα Αμπελούζου 0
Κοινότητα Μητροπόλεως 0
Κοινότητα Χουστουλιανών 0
Κοινότητα Βαγιονιάς 0
Κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων 0
Κοινότητα Απεσοκαρίου 0
Κοινότητα Πλατάνου 0
Κοινότητα Πλώρας 0
Κοινότητα Αγίου Κυρίλλου 0
Κοινότητα Βασιλικής 0
Κοινότητα Μιαμούς 0
Δημοτική Ενότητα Κόφινα
Κοινότητα Άνω Ακρίων 0
Κοινότητα Σοκαρά 0
Κοινότητα Ασημίου 0
Κοινότητα Λουρών 0
Κοινότητα Στόλων 0
Κοινότητα Στερνών 0
Κοινότητα Διονυσίου 0
Κοινότητα Σταβιών 0
Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας
Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης 0
Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 0
Κοινότητα Πρινιά 0
Κοινότητα Αγίου Θωμά 0
Κοινότητα Λαρανίου 0
Κοινότητα Δούλιου 0
Κοινότητα Άνω Μουλίων 0
Δημοτική Ενότητα Ρούβα
Κοινότητα Πανασού 0
Κοινότητα Γέργερης 0
Κοινότητα Νυβρίτου 0