Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας
Δήμος Κέρκυρας
Δημοτική Ενότητα Μαθρακίου
Δημοτική Ενότητα Οθωνών
Δημοτική Ενότητα Ερεικούσσης
Δήμος Παξών 91
Δήμος Νότιας Κέρκυρας 188