Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
Κ. Λευκάδος 178
Δήμος Λευκάδας
Κ. Δραγάνου 0
Δημοτική Ενότητα Ελλομένου
Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων
Δημοτική Ενότητα Λευκάδος
Δημοτική Ενότητα Καρυάς
Δημοτική Ενότητα Σφακιωτών
Δημοτική Ενότητα Καλάμου
Δημοτική Ενότητα Καστού
Δήμος Μεγανησίου
Κοινότητα Σπαρτοχωρίου 0
Κοινότητα Κατωμερίου 0
Κοινότητα Βαθέως 0