Μηχαλινού

Μηχαλινού is a street in Περιφερειακή Ενότητα Χίου.