Пловдив

Пловдив

Пловдив
Асеновград 379
Брезово
Дрангово 0
Зелениково 0
Чехларе 0
Тюркмен 0
Бабек 0
Златосел 0
Отец Кирилово 0
Чоба 0
Брезово 0
Розовец 0
Стрелци 0
Пъдарско 0
Борец 0
Върбен 0
Сърнегор 0
Свежен 0
Хисаря 228
Калояново 73
Карлово 450
Кричим 8
Куклен 36
Лъки 45
Марица 216
Първомай
Виница 0
Първомай
Добри дол 0
Градина 0
Крушево 0
Бяла река 0
Караджалово 0
Православен 0
Драгойново 0
Езерово 0
Татарево 0
Дълбок извор 0
Поройна 0
Брягово 0
Искра 0
Буково 0
Воден 0
Перущица 94
Пловдив
Южен 0
Централен 0
Тракия 0
Западен 0
Северен 0
Източен 0
Раковски
Раковски
Белозем 0
Болярино 0
Чалъкови 0
Шишманци 0
Момино село 0
Стряма 0
Родопи 274
Садово
Селци 0
Поповица 0
Чешнегирово 0
Милево 0
Катуница 0
Ахматово 0
Богданица 0
Болярци 0
Караджово 0
Моминско 0
Кочево 0
Садово 0
Съединение 161
Сопот 97
Стамболийски 85