Столична

Столична

Столична
Банкя 388
район Илинден 146
район Искър 234
Изгрев 158
Красна поляна 226
Красно село 257
район Кремиковци 455
Люлин 365
Лозенец 412
Младост 311
Надежда 318
Нови Искър 593
Оборище 174
Овча Купел 447
Панчарево 769
Подуяне 308
Сердика 360
Слатина 378
Средец 199
Студентски 264
Триадица 361
Възраждане 174
Витоша 1108
Връбница 445