Cartogiraffe.com

Сайнцагаан ᠰᠠᠶᠢᠩ ᠴᠠᠭᠠᠨ

Карт Сайнцагаан ᠰᠠᠶᠢᠩ ᠴᠠᠭᠠᠨ. Дундговь ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠣᠪᠢ, Монгол улс ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ. Таны байршилд, та өөрийнхөө хүнс, үзэсгэлэн: 14; газартай: 11; эмнэлэг: 10; эмийн сан: 8 гэх мэт зүйлсийг олох боломжтой. Сайнцагаан ᠰᠠᠶᠢᠩ ᠴᠠᠭᠠᠨ-д 67 гудамж байдаг.