шинэ сар төв

шинэ сар төв is a building in Баян-Өндөр.

шинэ сар төв

building
Yes
public_bath
халуун усны газар