Cartogiraffe.com

3-12р байр

3-12р байр нь Баян-Өндөр ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ-д байршилтай газар нутгийн байшин юм.

Карт дээрх байршлыг харуулах пин код 3-12р байр

Барилга (Barilga)
Гэрэгсүн (gerëgsün)

Төгс буянт хийд
Массаж
салон