Cartogiraffe.com

4-14р байр

4-14р байр нь Баян-Өндөр ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ-д байршилтай газар нутгийн байшин юм.

Карт дээрх байршлыг харуулах пин код 4-14р байр

Гэр номер
4-14 bair
Барилга (Barilga)
Гэрэгсүн (gerëgsün)
Зүүний мэргэжилтэн
шүдний эмнэлэг
Ажлын хэрэгсэл
Оргил
Саарц (Saarts)
G bar