Cartogiraffe.com

4-р микрорайон

4-р микрорайон нь Баян-Өндөр ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ-д байршсан доторх газар нь дэд замын бүсийн нэр юм.

Карт дээрх байршлыг харуулах пин код 4-р микрорайон

Орчны ашиглах
Замын зам