Эрдэнэт хөнгөн атлетикийн цэнгэлдэх хүрээлэн

Эрдэнэт хөнгөн атлетикийн цэнгэлдэх хүрээлэн in Баян-Өндөр. In the area there is a hotel.

Эрдэнэт хөнгөн атлетикийн цэнгэлдэх хүрээлэн

leisure
stadium
Hotel
хуримт буудал