Cartogiraffe.com

Улаан-Уул ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

Карт Улаан-Уул ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ. Хөвсгөл ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ, Монгол улс ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ. Таны байршилд, та өөрийнхөө хүнс, үзэсгэлэн: 2; хот: 1; амралтын байшин: 1 гэх мэт зүйлсийг олох боломжтой. Улаан-Уул ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ-д 29 гудамж байдаг.