Војводина

Војводина

Војводина
Сремски управни округ
Општина Пећинци
Општина Рума 124
Општина Инђија 228
Општина Ириг 51
Општина Стара Пазова 328
Град Сремска Митровица 151
Општина Шид
Јужнобанатски управни округ
Општина Алибунар 93
Општина Бела Црква 51
Општина Ковачица 86
Општина Ковин 157
Општина Опово 49
Општина Пландиште 99
Општина Вршац
Град Панчево 289
Севернобанатски управни округ
Општина Кањижа
Општина Сента
Општина Ада
Општина Нови Кнежевац
Град Кикинда 174
Општина Чока 64
Севернобачки управни округ
Град Суботица
Општина Бачка Топола
Општина Мали Иђош
Средњобанатски управни округ
Општина Нова Црња 49
Општина Нови Бечеј 121
Општина Сечањ 25
Општина Житиште 119
Град Зрењанин 750
Западнобачки управни округ
Град Сомбор
Општина Апатин
Општина Кула
Општина Оџаци
Јужнобачки управни округ
Општина Бач
Општина Бечеј
Град Нови Сад
Општина Бачка Паланка
Општина Бачки Петровац
Општина Беочин 108
Општина Србобран
Општина Сремски Карловци 89
Општина Темерин
Општина Тител
Општина Врбас
Општина Жабаљ