Жетісу облысы

Жетісу облысы

Жетісу облысы
Талдыкорган Г.А. - Талдықорған Қ.Ә.
Еркинский сельский округ 0
Каратальский район - Қаратал ауданы 285
Алакольский район - Алакөл ауданы 337
Саркандский район - Сарқан ауданы 252
Аксуский район - Ақсу ауданы 163
Панфиловский район - Панфилов ауданы 153
Коксуский район - Көксу ауданы 123
Кербулакский район - Кербұлақ ауданы 203
Текели Г.А. - Текелі Қ.Ә. 83
Ескельдинский район - Ескелді ауданы 199