Թալինի տարածաշրջան

Թալինի տարածաշրջան
Սորիկ 0
Հացաշեն 0
Նոր Արթիկ 1
Թաթուլ 2
Սուսեր 2
Ցամաքասար 1
Արտենի 1
Դաշտադեմ 0