Գեղարքունիքի մարզ

Գեղարքունիքի մարզ
Սևան 50
Գավառ 17
Մարտունու տարածաշրջան
Մարտունի 0
Վարդենիսի տարածաշրջան 271
Ճամբարակի տարածաշրջան 87
Գեղամասարի տարածաշրջան 35