Գեղարքունիքի մարզ

Գեղարքունիքի մարզ

Գեղարքունիքի մարզ
Սևան 50
Գավառ 19
Մարտունու տարածաշրջան
Մարտունի 0
Վարդենիսի տարածաշրջան 271
Գավառի տարածաշրջան 78
Սևանի տարածաշրջան 114
Ճամբարակի տարածաշրջան 90
Գեղամասարի տարածաշրջան 35