Գեղարքունիքի մարզ

Գեղարքունիքի մարզ
Վարդենիս 89
Մարտունի 44
Սևան 43
Գավառ 13