Գեղարքունիքի մարզ

Գեղարքունիքի մարզ
Սևան 51
Գավառ 18
Մարտունու տարածաշրջան
Մարտունի 0
Վարդենիսի տարածաշրջան 268
Գավառի տարածաշրջան 72
Սևանի տարածաշրջան 115
Ճամբարակի տարածաշրջան 90
Գեղամասարի տարածաշրջան 33