Cartogiraffe.com

Սերո Խանզադյան փողոց 1-ին նրբանցք

Սերո Խանզադյան փողոց 1-ին նրբանցք անվանում է Նորք Մարաշ-ում գտնվող երկրաչափ ճարտար փոքր փոքր ճար.