Նոր Խաչակապ

Նոր Խաչակապ in Լոռու մարզ.

Նոր Խաչակապ

landuse
Secondary road