Լոռու մարզ

Լոռու մարզ
Վանաձոր 399
Տաշիրի տարածաշրջան
Տաշիր 0
Սպիտակի տարածաշրջան 80
Ստեփանավանի տարածաշրջան 120
Վանաձորի տարածաշրջան 487
Թումանյանի տարածաշրջան
Քարկոփ 0