Լոռու մարզ

Լոռու մարզ
Վանաձոր 305
Տաշիրի տարածաշրջան
Տաշիր 0
Սպիտակի տարածաշրջան 80
Ստեփանավանի տարածաշրջան 119
Վանաձորի տարածաշրջան 389
Թումանյանի տարածաշրջան
Քարկոփ 0