Լոռու մարզ

Լոռու մարզ
Վանաձոր 399
Տաշիրի տարածաշրջան
Տաշիր 0
Սպիտակի տարածաշրջան 77
Ստեփանավանի տարածաշրջան
Ստեփանավան 0
Վանաձորի տարածաշրջան 503
Թումանյանի տարածաշրջան
Քարկոփ 0