Սարիբուլախ

Սարիբուլախ in Լոռու մարզ.

Սարիբուլախ

waterway
stream