Աճառյան նրբանցք

Աճառյան նրբանցք is a street in Լոռու մարզ.