Կոտայքի մարզ

Կոտայքի մարզ
Ծաղկա‎ձոր 71
Հրազդան 138
Եղվարդի տարածաշրջան 415
Աբովյանի տարածաշրջան
Աբովյան 0
Հրազդանի տարածաշրջան 339
Գառնու տարածաշրջան
Գառնի 0