Կոտայքի մարզ

Կոտայքի մարզ
Ծաղկա‎ձոր 76
Հրազդան 138
Եղվարդի տարածաշրջան 376
Աբովյանի տարածաշրջան
Աբովյան 0
Հրազդանի տարածաշրջան 342
Գառնու տարածաշրջան
Գառնի 0