Կոտայքի մարզ

Կոտայքի մարզ
Ծաղկա‎ձոր 27
Աբովյան 65
Գառնի 29
Հրազդան 134