Գառնի տուն

Գառնի տուն is a hotel in Մարզպետունի փողոց 8 in Գառնի.