Գրողների միության տուն

Գրողների միության տուն is a hotel in Կոտայքի մարզ.