Ուսուցիչների հանգստի տուն

Ուսուցիչների հանգստի տուն is a hotel in Կոտայքի մարզ.