Սյունիքի մարզ

Սյունիքի մարզ

Սյունիքի մարզ
Սիսիանի տարածաշրջան 125
Գորիսի տարածաշրջան
Գորիս 0
Կապանի տարածաշրջան 144
Մեղրիի տարածաշրջան 80
Քաջարանի տարածաշրջան 22
Տաթևի տարածաշրջան 70
Տեղի տարածաշրջան 18
Գորայքի տարածաշրջան 14