Սյունիքի մարզ

Սյունիքի մարզ
Սիսիանի տարածաշրջան 118
Գորիսի տարածաշրջան
Գորիս 0
Կապանի տարածաշրջան 141
Մեղրիի տարածաշրջան 78
Քաջարանի տարածաշրջան 22
Տաթևի տարածաշրջան 69
Տեղի տարածաշրջան 17
Գորայքի տարածաշրջան 14