Սյունիքի մարզ

Սյունիքի մարզ
Սիսիանի տարածաշրջան 126
Գորիսի տարածաշրջան
Գորիս 0
Կապանի տարածաշրջան
Կապան 0
Մեղրիի տարածաշրջան 80
Քաջարանի տարածաշրջան 22
Տաթևի տարածաշրջան 72
Տեղի շրջան 15
Գորայքի տարածաշրջան 14