Վայոց ձորի մարզ

Վայոց ձորի մարզ
Եղեգիսի տարածաշրջան 50
Ջերմուկի տարածաշրջան
Վայք 0
Զառիթափի տարածաշրջան 55
Արենիի տարածաշրջան 51
Եղեգնաձորի տարածաշրջան
Եղեգնաձոր 0
Մալիշկայի տարածաշրջան 8
Գլաձորի տարածաշրջան 15