Վայոց ձորի մարզ

Վայոց ձորի մարզ
Եղեգիսի տարածաշրջան 52
Ջերմուկի տարածաշրջան
Վայք 0
Զառիթափի տարածաշրջան 59
Արենիի տարածաշրջան 56
Եղեգնաձորի տարածաշրջան
Եղեգնաձոր 0
Մալիշկայի տարածաշրջան 8
Գլաձորի տարածաշրջան 15