فراه رود

فراه رود, also known as هریرود;دریای فراه;فړه رود;Harirod;Farah Rud River;Farrah Rud;Darya-i-Farah;Darya-ye Farah;Darya-ye Farah Rud in گلستان.

فراه رود

alt_name
هریرود;دریای فراه;فړه رود;Harirod;Farah Rud River;Farrah Rud;Darya-i-Farah;Darya-ye Farah;Darya-ye Farah Rud
waterway
river