ننگرهار ولايت

ننگرهار ولايت

ننگرهار ولايت
حصارک ولسوالۍ 5
شېرزاد ولسوالۍ 3
خوگياڼي ولسوالۍ 21
سره رود ولسوالۍ 96
جلال اباد 73
بهسود ولسوالۍ 46
دره نور ولسوالۍ 6
پچير او آگام ولسوالۍ 3
چپرهار ولسوالۍ 15
کوزکنر ولسوالی 10
کامې ولسوالۍ 14
رودات ولسوالۍ 21
گوشته ولسوالۍ 15
لالپوره ولسوالۍ 6
بټي کوټ ولسوالۍ 15
مومند دره ولسوالۍ 9
شينوار ولسوالۍ 12
دور بابا ولسوالۍ 1
نازيان ولسوالۍ 2
هسکه مېنه ولسوالۍ 4
کوټ ولسوالۍ 6
اچين ولسوالۍ 5