سرک ولسوالی از چهار قول الی کوری

سرک ولسوالی از چهار قول الی کوری is a street with a maximum speed of 40 with two lanes in شهرستان ارکو.

سرک ولسوالی از چهار قول الی کوری

Lanes
2
type of road
Country or state road
Maximum speed
40