ولایت پروان

ولایت پروان

ولایت پروان
ولسوالی شیخ‌علی 16
ولسوالی سرخ پارسا 9
ولسوالی غوربند 8
ولسوالی شینواری 12
ولسوالی سالنگ 19
=ولسوالی جبل‌سراج 22
ولسوالی چاریکار 38
ولسوالی سیدخیل 21
ولسوالی بگرام 26
ولسوالی کوه صافی 10