Goreisho

Goreisho in بورام.

Goreisho

landuse
Secondary road
Place
Goreisho