Cartogiraffe.com

Khawr Shoshai

Khawr Shoshai نهر في بارا.

رقم سري لتحديد الموقع على الخريطة Khawr Shoshai

ممر مائي
نَهْر (Nahr)