محافظة كركوك

محافظة كركوك
قەزای دووبز
ناحیەی ناوەندەکەی قەزای دبس 0
ناحية ألتن کوبری Altınköprü Bölgesi 0
ناحیەی سەرگەڕان 0
قضاء كركوك / قەزای كەركووك
ناحیەی ناوەندەکەی قەزای کەرکووک 0
ناحیەی یایچی 0
ناحیەی شوان 0
ناحیەی قەرەھەنجیر 0
ناحیەی لەیلان 0
قەزای حەویجە
ناحية مرکز قضاء الحويجة 0
ناحية الزاب 0
ناحية العباسي 0
ناحية الملتقي 0
ناحية الرياض 0
قضاء داقوق
ناحية تازة خورماتو Tazehurmatu İlçesi 0
ناحية الرشاد 0
ناحية مرکز قضاء داقوق 0