Cartogiraffe.com

دهستان تخت

نقشه دهستان تخت. بخش تخت, شهرستان بندرعباس, استان هرمزگان, ایران. در اطراف، شما می‌توانید چیزهای دیگری را نیز بیابید: دهستان: 11; مکان: 1; شهر: 1; پمپ بنزین: 1. در دهستان تخت، 10 خیابان وجود دارد.