Cartogiraffe.com

شهرک مروارید

نقشه شهرک مروارید. دهستان تازیان, بخش مرکزی شهرستان بندرعباس, شهرستان بندرعباس, استان هرمزگان, ایران. در اطراف، شما می‌توانید چیزهای دیگری را نیز بیابید: فروشگاه: 2; بانک: 1. در شهرک مروارید، 16 خیابان وجود دارد.