Cartogiraffe.com

دهستان بندزرک

نقشه دهستان بندزرک. بخش بندزرک, شهرستان میناب, استان هرمزگان, ایران. در اطراف، شما می‌توانید چیزهای دیگری را نیز بیابید: دهستان: 18; بانک: 3; شهر: 2; پلیس: 2. در دهستان بندزرک، 35 خیابان وجود دارد.