جاده محمود اباد-اختر اباد

جاده محمود اباد-اختر اباد is a street in بخش صفادشت.

جاده محمود اباد-اختر اباد

type of road
District road