بخش رامجین

بخش رامجین
دهستان اغلان‌تپه
زعفرانیه 0
اوغلان تپه 0
زکی آباد 0
یعقوب آباد 0
آغچه حصار 0
دهستان رامجین
شهرک افشاریه 0
قاسم آباد گرجی 0
رونده 0
رامجین 0
لشگرآباد 0
طاووسیه 0
حمیدیه 0
شهرک سهیلیه 0