Sahem el Jaulan

Sahem el Jaulan in ناحية الشجرة.

Sahem el Jaulan

landuse
Secondary road